Oppvekst

Pappas bilder av meg, min bror Magnus og litt til.

Alle foto er tatt av Ivar Jorde.

Sigurd Jorde