Oppvekst

Pappas bilder av meg, min bror Magnus og litt til.

Alle foto er tatt av Ivar Jorde.

5. klasse. På vei hjem fra 17. mai tog.
Sigurd Jorde